FIZARANA ANDRAIKITRA
MANADIO FIANGONANA

Asabotsy 17 Mai 2014 : Kolontsaina
@ 15h00: Filan-kevitra Pastoraly


FANENTANANA LITORZIA

Alahady 18 Mai 2014 : Manentana lamesa - Vaomieran'ny Finoana

VAOVAOM-PIANGONANA

 

FANAVAOZANA NY MPIANDRAIKITRA VAOMIERA

 

Vita soa amantsara ny fanavaozana ireo mpiandraikitra ny vaomiera :

 

FINOANA SY LITORZIA

 

- RASOLOJAONA Fara : Mpiandraikitra

- RAKOTOARISON Jean de Dieu : Mpiandraikitra lefitra

- ANDRIANANJAVOLA Haingo Stephanie : Mpitantsoratra

 

KOLONTSAINA

 

- RANDRIAMANANTENA Nirina Bakoly : Mpiandraikitra

- AUG-SON Miary : Mpiandraikitra lefitra

 

FIARAHA-MONINA

 

- RAKOTONDRATSIMA Florence : Mpiandraikitra
- RAZAFINDRAMANANA Thomas Marie : Mpiandraikitra lefitra

 

FIFANDRAISANA

 

- RAKOTOMANANTSOA Emma : Mpiandraikitra

- JONAH HARISON Dolie : Mpiandraikitra lefitra

- RAKOTOMALALA Zoly : Mpitantsoratra

 

TANORA

 

- ANDRIAMIJOROSOA Jonathan : Mpiandraikitra

- RAVELOJAONA Rina : Mpiandraikitra lefitra

 

 

FITANTANANA

 

- RATSIMBAZAFY Ndrenja : Mpiandraikitra

- RAKOTOZAFY ZOARIMAMY Fanja : Mpiandraikitra lefitra

- DUFOUR Haingo: Mpitantsoratra


Mirary azireo hahavita be eo amin'ny sahan'ny Tompo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SAKRAMENTAN’NY FANKAHEREZANA

 

Nandray ny Sakramentan’ny Fankaherezana na Konfirmasio tamin’ny Alahady 13 Novambra 2011 teo :

 

- Mme RAKOTONIRINA Sylvie
- Melle RAKOTONIRINA Nandrianina
- Mme RAKOTOSON Julie Dolly
- M. RAKOTOMANANTSOA Andrianome

 

Miarahaba azy ireo isika mianakavy. Soava dia e !

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIVORIAN’NY FILAN-KEVITRA NASIONALIN’NY ANCMF

 

Nanao ny fivoriany ara-potoana tany Noirétable (42) ny Filan-kevitra Nasionalin’ny ANCMF ny Asabotsy 29 sy Alahady 30 Oktôbra 2011 teo. Ny Fiangonana Katolika Malagasy tsirairay isan-tanàna avy dia soloan’ny Pretra, ny Prezidà sy ny Prezidàn’ny tanora, tena.

--------------------------------------------------------------------------

 

JOBILIM-PANAMBADIANA : ALAHADY 12 JONA 2011

 

Tao anatin’ny Fetin’ny Fiangonantsika, dia ny Alahady 12 Jona lasa teo, Alahady Pantekôty, no nanolorana ny Diplôma fahatsiarovana hoan'ireo tokantrano naorina teo anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana nihoatra ny 5 taona. Dia ho lamban’akoho ka faty no isarahana e. Hifanantitra amin’ireo zanaka aman-jafy. e.

--------------------------------------------------------------------------


KERIMESIM-PIANGONANA : ASABOTSY 11 JONA 2011

 

Misaotra an’Andriamanitra isika fa vita soa aman-tsara ny Kerimesim-piangonana nataontsika tany Athis-Mons ny asabotsy 11 jona lasa teo. Tena fetim-pianakavina. Misaotra antsika rehetra nandany fotoana, vola aman-karena. Tsy nitandro hasasarana. Tena nifanome tanana, niara-nisalahy ny Vaomiera rehetra. Hitohy hatrany ny fifankatiavana eto amin’ny Fiangonantsika.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FISAORANA AVY @ A.DIA.MADA
(Zanaky ny Arsidiosezy Avaratry Madagasikara)

 

Amin'ny anaran'ny fikambanana ADIAMADA, no anehoako fisaorana mitafotafo sy fankatelemana, anareo mirahalahy/mianaka avy, tamin'ny fanampiana isan-tsojakany nentinareo tamin'ny fanatontosanay ny Litorjia notarihin'ny fikambanana ADIAMADA.

Sitraka enti-matory ho valiana raha mahatsiaro. Andriamanitra be fitiavana anie hamaly fitia anareo. Mirary koa izahay raha mirary ny hifankahita matetika, na tsy ho rodobe aza, fa dia nahafinaritra ny fisalahintsika mianakavy.

Miangavy an'i Prezidà ampita ny hafatra amin'ny ambaratongany ao ampiangonana (misaotra mialoha).

Mandrapihaona tsy ho ela.

Pascal RALAIMAZAVA
Prezidà A.DI.A.MADA
7, quater rue Girardin
78540 Vernouillet
Tél : 01 78 08 24 20
E-mail : a.diamada@yahoo.fr

Sary t@ lamesa 27 febroary nentanin'ny A.DI.A.MADA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAOMIERAN’NY FIARAHA-MONINA : MATSOM-PANAHY

Tanteraka soa amantsara ny Matsom-panahy nataon'ny Vaomieran’ny Fiaraha-Monina tany Lisieux (14) ny Asabotsy 12 sy ny Alahady 13 Febroary lasa teo. Koa isaorana lehibe an'Andriamanitra izany.

Niainga tamin'ny taratasy pastôraly nosoratan'i Kardinaly André Vingt-Trois
(La famille et la jeunesse : une espérance), ny famelabelarana notarihin'i mompera Edmond Andriambololona.

 

Tatitra an-tsary

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

carême

" Ensevelis avec le Christ lors du Baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui."
(Cf. Col 2, 12)

MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI POUR LE CARÊME 2011

voir aussi

DOSSIER FKMP

CAREME & PAQUES 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FAHA-100 TAONA NAHATERAHAN'i RP Antoine de Padoue RAHAJARIZAFY

 

Mpandalina ny maha-malagasy
Mpanoratra
Filozofy
Mpanabe

Fandaharam-potoana mandritry ny fankalazana ataon'ny Ekar Antananarivo

 

ASABOTSY 25 SEPTAMBRA 2010

t@ 9 ora sy sasany maraina

(Katedraly Notre-Dame de Paris)

LAMESA FANIRAHANA NY FILAN-KEVITRA PASTORALY

Notarihan'ny Kardinaly André VINGT-TROIS, Arsevekan'i Paris, sy ireo Eveka mpanampy ary ireo Pretra Curés sy Aumôniers marobe.

Nasaina tamin'io Lamesa lehibe io ireo Filan-kevitra Pastoraly rehetra isaky ny Paroasy teto amin'ny Diosezin'i Paris. Nisy solontena koa avy amin'ny FKMP.

Tatitra an-tsary

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAIKABE 2010 PARAY LE MONIAL

Fisaorana

Tatitra sy sary

 

FANADIOVANA FIANGONANA

Asabotsy 05 febroary : vaomieran'ny Kolontsaina

VAOVAO FANAMPINY

ZAIKABE (Paray-Le-Monial, 22–23–24 MAY 2010 ) :

Misaotra sy midera an'Andriamanitra fa tontosa ny fotoana.

Fisaorana mitafotafo no atolotra ny kristianina FKMP tamin'ny fandraisanareo andraikitra ho fanomanana sy fanatanterahana iny Zaika be faha- XVIII.

Andraikitra lehibe no noraisinareo tamin'izay nisy anareo tsirairay avy, na teto amin'ny FKMP, na tany anivon'ny Birao Nasionaly tany.

(Tohiny ...)

TATITRA sy SARY

TAKARIVA MENAMASOANDRO (24 aprily 2010) :

Niara-paly tokoa isika mianakavy. Dibo-kafaliana. Faly be ireo olona nasaina. Koa isaorana mitafotafo aloha ilay Nahary Tompon'ny fotoana, Tompon'ny aina, nanome antsika tombon'andro anaovan-tsoa, hifaliana, iaraha-miriaria.

1- Fisaorana avy @ Liva Eliasy (Filohan'ny FKMP)

2- Fisaorana avy @ Bakoly RANDRIAMANANTENA (vaomieran'ny Kolontsaina)

FRAT 2010 (Lourdes) :

Lourdes
En 2010, le Frat ou "Fraternel" a donné rendez-vous à Lourdes aux lycéens (jeunes de 15 à 17 ans), sur le thème « Seigneur, apprends nous à prier » du 21 soir au 26 avril matin.

(Suite ...)

 


Isan-tokantrano
Gazety ISAN-TOKANTRANO
Ny gazety ISAN-TOKATRANO dia mivoaka ary zaraina isaky ny alahady mialoha ny lamesa.
Azonao atao ny mamaky ireo laharana farany eto amin'ny tranokalan'ny fkmp.org
Ireo laharana farany...

   Thierry ANDRONIC